تیم آموزشی

ما کی هستیم؟!

دبیرستان دخترانه  متوسطه دوره اول بعثت

چند کلمه درباره‌ی ما

تیم ما

برای بهترین بودن ، برترین هارا  انتخاب کرده ایم…

سرکار خانم آریان

دبیر ریاضی

سرکارخانم کشتکار

دبیر ادبیات فارسی

سرکارخانم ابوکیایی

دبیر مطالعات اجتماعی

سرکارخانم هدیه لو

دبیر تفکر

سرکارخانم جعفری

دبیر علوم

سرکارخانم علایی

دبیر عربی

سرکارخانم شاهپوری

دبیر ادبیات فارسی

سرکارخانم جمالی

دبیر عربی

سرکارخانم محمدی گل

دبیر ریاضی

سرکارخانم والی نژاد

دبیر علوم، فناوری

سرکارخانم دهقان

دبیرپیام های آسمانی و قرآن

سرکارخانم حقیقت

دبیر زبان انگلیسی

سرکارخانم مرزبان

دبیر هنر

سرکارخانم جریدی

دبیر تربیت بدنی

سرکارخانم آل داود

دبیرپیام های آسمانی، قرآن

سرکارخانم ابراهیمی

دبیر تفکر

سرکارخانم لاهوری

دبیر فناوری

سرکارخانم هاشم پور

دبیر زبان انگلیسی

سرکارخانم کلانتری

دبیر مطالعات اجتماعی

سرکارخانم محمدی گل

دبیر ریاضی

اپلیکیشن مدرسه را دانلود کنید (: